Ngan, gà, vịt cùng sống trong trang trại có giao phối với nhau không? Hạt phấn của cây lúa có thụ phấn được cho cây ngô không?

Vì sao chúng lại không giao phối với nhau?

Bấm vào đây để tải về

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s